Artıq bundan sonra “Tractor Sazı FC” rəsmi olaraq “Traktor Azerbaycan FC” olaraq adlandırılacaq! Kulubun adındakı “Sazi” Fars sözüdür və artıq bu adı komanda adında görmək mümkün olmayacaq. Azərbaycanın cənubunda Təbriz Şəhərindəki kulub 1970-ci ildə traktor fabrikinin dəstəyi ilə qurulmuşdur.Elə bu səbəbdən kulubun adı “Traktör Sazi Futbol Kulübü” olaraq adlandırılmışdır.

Ötən sezondan bəri özəlləşmiş kulub rəhbərliyi bu məlum qərarı vermişdir.

Bizlərə də doğma kulubumuzu təbrik etmək düşər!

© Huseynsoy